top of page
American Flags

משפט אמריקני 

למשרדנו הכרות מעמיקה וניסיון רב עם המשפט האמריקאי ואנו פועלים במקצועניות בין היתר לאכיפת פסקי חוץ בין ישראל למדינות ארצות הברית השונות; ייעוץ וייצוג בהתאם לאמנות בין לאומיות עליהן חתומות שתי המדינות לרבות אמנת האג; כתיבת חוות דעת לדין הזר ועוד. 

bottom of page