top of page

משפט מסחרי בינלאומי

משרדנו מספק ייעוץ משפטי לחברות במגוון רחב של עניינים בינלאומיים, לרבות ייעוץ בנושא התאגדות במדינה זרה; עניינים ארגוניים; חוזים והסכמים; עסקאות בינלאומיות; טיפול בהשקעות והסכמים נלווים; ייצוג בנושאים משפטיים תאגידיים ופעולות ונהלים קשורים.
 

bottom of page