top of page

חוות דעת לדין הזר

במקרים רבים עולה צורך בחוות דעת לדין הזר, לבית משפט המנהל הליך שבו מתעוררת שאלת תוקפו של הליך משפטי ו/או מסמך משפטי שנעשה במדינה אחרת. כך למשל צוואה שנערכה בארה״ב ומוצאת לפועל בישראל או הפוך. כמו כן לעיתים נדרש צירוף של משפט משווה לצורך חיזוק טענה משפטית כזו או אחרת.
עורכי הדין המקצועיים של משרד וסלינג גפן בישראל ובארה"ב בעלי היכרות מעמיקה עם רזי החוק בישראל ובמדינת ניו יורק והם שיתנו לכם מענה מקיף וחוות דעת מקצועית לדין הזר לגבי הדין האמריקני בישראל או לעניין הדין הישראלי בארה״ב.

צרו איתם קשר עכשיו וכאן


Comments


bottom of page